Чайник и чаши от син порцелан

45,00€

стил

виж графиката виж графика 1

Чайник и чаши от син порцелан

45,00€

стил

виж графиката виж графика 1

Порцеланов сервиз за чай с шест чаени чаши и чайник.

Океанско синя керамика, превъзходно преливаща се, нещо, което да зарадва малките рибки на дъното на чашите!

 Марка: LanBeiJia