Νομική Ανακοίνωση

1 - Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004, για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, ορίζεται στους χρήστες του ιστότοπου theieresalafolie.com, την ταυτότητα των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της εφαρμογής και της παρακολούθησής του:

Ιδιοκτήτης: Théières à la folie - 361 rue Henri Tholosan - 83140 Six-Fours-les-plages

Υπεύθυνος εκδόσεων: Théières à la folie – theierealafolie@gmail.com

Webmaster : Théières à la folie – theierealafolie@gmail.com

Διοργανωτής: Shopify- 151 O'Connor Street Ισόγειο, K2P 2L8 Ottawa 613 241-2828

 

2 - Γενικοί όροι χρήσης του ιστότοπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών

Χρησιμοποιήστε τον ιστότοπο theieresalafolie.com σημαίνει την πλήρη και πλήρη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης. Συνθήκες που μερικές φορές μπορούν να αλλάξουν ή να συμπληρωθούν ανάλογα με τις ανάγκες. Χρήστες του ιστότοπου theieresalafolie.com καλούνται επομένως να τις συμβουλεύονται τακτικά.

Ο ιστότοπος είναι προσβάσιμος στους Χρήστες ανά πάσα στιγμή theieresalafolie.com μπορεί ωστόσο να διακοπεί για λόγους τεχνικής συντήρησης, απόφαση που μπορεί να ληφθεί από Théières à la folie.

Ο ιστότοπος ενημερώνεται τακτικά theieresalafolie.com μπορεί να δικαιούται να τροποποιήσει το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών του, ακόμη και να διακοπεί ή να διαγραφεί.

Με τον ίδιο τρόπο, ο χρήστης καλείται να συμβουλεύεται τακτικά τις νομικές ειδοποιήσεις που ενδέχεται να αλλάξουν.


3 - Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ο σκοπός του ιστότοπου theieresalafolie.com είναι να δώσει ένα σύνολο πληροφοριών για τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Πληροφορίες που Théières à la folie προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής. Ωστόσο, είναι δύσκολο να ελεγχθούν τυχόν παραλείψεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις ενημερώσεις, είτε από δική της είτε των συνεργατών που της παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Οι πληροφορίες που δίνονται στον ιστότοπο theieresalafolie.com είναι ενδεικτικές και αναμένεται να εξελιχθούν. Από την άλλη, οι πληροφορίες στον ιστότοπο theieresalafolie.com είναι όσο το δυνατόν πιο εξαντλητικές, δίνονται με την επιφύλαξη διορθώσεων από τότε που τέθηκαν στο διαδίκτυο.


4 - Συμβατικοί περιορισμοί τεχνικών δεδομένων

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία JavaScript.

Η ιστοσελίδα theieresalafolie.com φιλοξενείται από πάροχο υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR: Αρ. 2016-679)

Ο Χρήστης του ιστότοπου αναλαμβάνει να χρησιμοποιήσει πρόσφατο εξοπλισμό, χωρίς ιούς και με πρόσφατο πρόγραμμα περιήγησης της τελευταίας ενημέρωσης: Ο ιστότοπος theieresalafolie.com δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να ευθύνεται για υλικές ζημιές που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Ο στόχος εξακολουθεί να είναι η εξυπηρέτηση να πραγματοποιείται με τις καλύτερες συνθήκες.

Παρόλο που παρέχει συνέχεια χρήσης 24 ώρες το 24ωρο, όλο το χρόνο, ο οικοδεσπότης επιφυλάσσει την πιθανή διακοπή της υπηρεσίας του για βελτίωση ή συντήρηση των υποδομών του ή σε περίπτωση ανωμαλιών κυκλοφορίας.

Αυτό δεν περιγράφει ούτε τον οικοδεσπότη ούτε theieresalafolie.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του δικτύου Διαδικτύου, του εξοπλισμού υπολογιστών ή των τηλεφωνικών γραμμών ή για συμφόρηση δικτύου που διακόπτει την πρόσβαση στον διακομιστή.


5 - Πνευματική ιδιοκτησία και απομιμήσεις

Όλα τα στοιχεία προσβάσιμα στον ιστότοπο theieresalafolie.com (κείμενα, εικόνες, γραφικά, λογότυπα, βίντεο, εικονίδια και ήχοι) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιστότοπου theieresalafolie.com  έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει.

Εκτός από την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση του theieresalafolie.com απαγορεύεται η εκμετάλλευση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία του. Οποιαδήποτε παράσταση, δημοσίευση ή τροποποίηση όλων ή ενός από τα στοιχεία του θα θεωρείται ότι συνιστά παράβαση και διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων Ν.335-2 και επόμενα του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. (αδίκημα πλαστογραφίας τιμωρείται με φυλάκιση 2 ετών και χρηματική ποινή 150.000 ευρώ)


6 - Περιορισμός ευθύνης

theieresalafolie.com προσπαθεί να διασφαλίσει την ακρίβεια και την ποιότητα του περιεχομένου του ως εκδότης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθεί να πραγματοποιεί ενημερώσεις διατηρώντας το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι οπτικές πληροφορίες που διαδίδονται αποκλειστικά ενημερωτικά δεν μπορούν να αποτελούν συμβατικό έγγραφο που μπορεί να τροφοδοτήσει νομική αγωγή.

theieresalafolie.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για άμεση ή έμμεση ζημιά που προκαλείται στον εξοπλισμό του Χρήστη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό του. Αυτό προκύπτει είτε από τη χρήση εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 4, είτε από την εμφάνιση σφάλματος ή ασυμβατότητας.

 theieresalafolie.com θα μπορούσε επίσης να ευθύνεται για επακόλουθες ζημίες (όπως απώλεια αγοράς, τύχη) μετά τη χρήση του ιστότοπου theieresalafolie.com.Υπάρχουν διαδραστικοί χώροι για να μπορεί ο Χρήστης να εκφράζεται, να κάνει ερωτήσεις.

theieresalafolie.com διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει χωρίς προειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτάται σε αυτούς τους χώρους που θα ήταν αντίθετο με τη νομοθεσία που ισχύει στη Γαλλία, ιδίως τις διατάξεις που αφορούν την προστασία δεδομένων.

Μια ευκαιρία, theieresalafolie.com διατηρεί το δικαίωμα να αμφισβητήσει την αστική ή/και ποινική ευθύνη του Χρήστη, ιδίως σε περίπτωση υβριστικού, δυσφημιστικού, πορνογραφικού ή ρατσιστικού μηνύματος, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται (κείμενο, φωτογραφία κ.λπ.)


7- Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με το νόμο της 21ης ​​Ιουνίου 2014 για την εμπιστοσύνη στην Ψηφιακή Οικονομία, τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων της 6ης Αυγούστου 2004, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (RGPD n) 2016-679), Τα Προσωπικά Δεδομένα προστατεύονται στη Γαλλία.

Théières à la folie ως νόμιμος εκπρόσωπος δεσμεύεται να σέβεται το πλαίσιο των νομικών διατάξεων που ισχύουν, όταν συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού του χρήστη ή της πλοήγησής του στον ιστότοπο theieresalafolie.com Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούνtheieresalafolie.com στη θεραπεία του:

Για τη διευκόλυνση στον ιστότοπο, την πλοήγηση, την ιχνηλασιμότητα, τις υπηρεσίες και τις υπηρεσίες που έχει παραγγείλει ο πελάτης (σύνδεση, χρήση του ιστότοπου, ιστορικό παραγγελιών, τιμολόγηση κ.λπ.)

Για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης στον υπολογιστή (εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για περιήγηση, διεύθυνση IP, κωδικός πρόσβασης)

Για να βελτιώσετε την πλοήγηση με δεδομένα σύνδεσης και χρήσης

Για τη διερεύνηση της ικανοποίησης των πελατών (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προαιρετική)

Για πιθανές καμπάνιες επικοινωνίας (sms, email)

Ο Χρήστης παρέχει τις πληροφορίες του εν γνώσει του. Ειδικότερα αν κάνει μόνος του τις κρίσεις. Ο υποχρεωτικός ή μη χαρακτήρας των πληροφοριών που ζητούνται θα του διευκρινιστεί.

Théières à la folie συλλέγει μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτές τις ανάγκες ή για στατιστικούς και αναλυτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει ή εμπορεύεται τα δεδομένα σας.

Χρήστες ιστότοπου theieresalafolie.com έχουν το δικαίωμά τους να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (15 GDPR)· διόρθωση (άρθρο 16 GDPR)· ενημέρωση, διαγραφή, αποκλεισμός (άρθρο 17 GDPR)· δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης (άρθρο 13-2γ ΓΚΠΔ)· δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων τους (άρθρο 18 GDPR)· δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων τους (άρθρο 21 GDPR)· δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων (άρθρο 21 GDPR)·

Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης καλείται να ασκήσει αυτό το δικαίωμα γραπτώς στη διεύθυνση:

Théières à la folie 361 rue Henri Tholosan 83140 Six-Fours-les-plages

Το αίτημά του πρέπει να είναι γραπτό, υπογεγραμμένο, συνοδευόμενο από αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας, με την υπογραφή του κατόχου του εγγράφου.

Σε κάθε περίπτωση, theieresalafolie.com παραμένει ελεύθερος να επιλέγει τους εμπορικούς και τεχνικούς υπεργολάβους της, οι οποίοι με τη σειρά τους παρουσιάζουν τις εγγυήσεις σύμφωνα με τους περιορισμούς που υπαγορεύουν οι Γενικοί Κανονισμοί για την Προστασία Δεδομένων, άρθρο αριθ. 2016-679)

Κατά την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, theieresalafolie.com παίρνω:

8 – Υπερκείμενο «Cookie» συνδέει ετικέτες Διαδικτύου

theieresalafolie.com περιέχει συνδέσμους υπερκειμένου προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι έχουν ρυθμιστεί με την εξουσιοδότηση αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, είναι αδύνατο για αυτόν να ελέγξει το περιεχόμενο των τοποθεσιών που επισκέφθηκε με αυτόν τον τρόπο και ως εκ τούτου δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για το γεγονός αυτό.

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί "Cookies": είναι ένα μικρό αρχείο που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη και αποθηκεύει στο τερματικό του Χρήστη (υπολογιστής, smartphone κ.λπ.). Αυτό το αρχείο που ονομάζεται "Cookies" περιέχει πληροφορίες όπως το όνομα τομέα του Χρήστη, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου του Χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης. Τα cookies δεν θα βλάψουν το τερματικό του χρήστη.

Ωστόσο, ο Χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει αυτά τα Cookies ανά πάσα στιγμή, χωρίς χρέωση, γνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να μειώσει ή να αποτρέψει την πρόσβαση σε όλες ή μέρος των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτόν τον ιστότοπο. Μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή ή το smartphone του ώστε να αρνείται και να αποκλείει τα Cookies.

theieresalafolie.com οποιαδήποτε ευθύνη για περιπτώσεις όπου η λειτουργία της Ιστοσελίδας αποδεικνύεται υποβαθμισμένη, καθώς και οποιεσδήποτε υπηρεσίες προσφέρονται από τον ίδιο ιστότοπο ως αποτέλεσμα της άρνησης του Χρήστη για την παροχή Cookies.

theieresalafolie.com μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιεί Web Beacon (ή Ετικέτες, ή Ετικέτες δράσης, GIF ενός εικονοστοιχείου, Εκκαθάριση GIF, Αόρατα GIF ή GIF Ένα προς Ένα)

Αυτές οι ετικέτες τοποθετούνται σε διαδικτυακές διαφημίσεις που επιτρέπουν στους χρήστες του Διαδικτύου να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο και στις σελίδες αυτού του ιστότοπου.

theieresalafolie.com μπορεί να αξιολογήσει χάρη σε αυτήν την τεχνολογία, τα αιτήματα και τις απαντήσεις των επισκεπτών σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο και τη συνάφεια των ενεργειών του.


10 - Εφαρμοστέο δίκαιο και απόδοση δικαιοδοσίας

theieresalafolie.com υπόκειται στο γαλλικό δίκαιο σε περίπτωση διαφοράς.

Νόμος 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τροποποιημένος με τον νόμο 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004 για τους υπολογιστές, τα αρχεία και τις ελευθερίες.

Νόμος 2004-575 για την Εμπιστοσύνη στην Ψηφιακή Οικονομία.


11 – Γλωσσάρι

Χρήστης: Χρήστης Διαδικτύου που συνδέεται και χρησιμοποιεί τον εν λόγω ιστότοπο.

Περιεχόμενο: Όλα τα συστατικά στοιχεία των πληροφοριών που υπάρχουν στον ιστότοπο (κείμενα, εικόνες, βίντεο)

Προσωπικές πληροφορίες: πληροφορίες που επιτρέπουν με οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων στα οποία ισχύει. (άρθρο 4 του νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978)