Théière à la folie zorgt voor de inzameling en verwerking van uwgegevens, gemaakt van onze site theieresalafolie.com , zijn in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD) en de wet op de gegevensbescherming. theieresalafolie.com onthult geen persoonlijke informatie van de gebruiker van deze site. Het publiceert, ruilt, draagt, geeft of verkoopt niet door aan derden op welk medium dan ook. Alleen in geval van verzilvering van theieresalafolie.com met zijn rechten zou kunnen leiden tot de overdracht van deze informatie aan de potentiële koper, die zou zijn op hun beurt onderworpen aan dezelfde vertrouwelijkheidsverplichtingen, in overeenstemming met de RGPT-voorschriften. In toepassing van de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft u het recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U kunt dit recht op verschillende manieren uitoefenen: Per e-mail op theierealafolie@gmail.com EIn geval van niet-naleving met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de CNIL, 3, Place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS Cedex 07.
Veiligheid :
De veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens worden gewaarborgd door het gebruik van theieresalafolie.com netwerken beschermd door apparaten zoals firewalls, registratie onder pseudoniemen en wachtwoorden.
Tracers en cookies:
Er worden 2 soorten cookies geplaatst theieresalafolie.com 
- Interne cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de webwinkel. 
Deze cookies laten de site optimaal functioneren. U kunt zich ertegen verzetten en ze verwijderen met behulp van uw browserinstellingen, maar uw gebruikerservaring kan verslechterd zijn. Wanneer de gebruiker op de website klikt theieresalafolie.com op Twitter, Facebook, Linkedin of Google Plus, of zelfs in zijn mobiele applicatie, en als het cookies heeft geaccepteerd in deze browsercontext, kunnen Twitter, Facebook, Linkedin of Google Plus op hun beurt cookies op uw apparaten plaatsen. Door verder te navigeren op de website of op de mobiele applicatie van theieresalafolie.com dit type cookies kan op uw terminals worden geplaatst, tenzij u daar niet mee instemt.