Privacybeleid

Théière à la folie zorgt voor de inzameling en verwerking van uwSgegevens, gemaakt van onze site theieresalafolie.com, zijnin overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en

de Wet bescherming persoonsgegevens.

theieresalafolie.com het isonthult alle persoonlijke informatie van de gebruiker van deze site. Het publiceert, ruilt, draagt, geeft of verkoopt niet aan derden op welk medium dan ook.

Alleen in geval van verzilvering van theieresalafolie.com met zijn rechten zou kunnen leiden tot de overdracht van deze informatie aan de potentiële koper, die zou zijnop hun beurt onderworpen aan dezelfde vertrouwelijkheidsverplichtingen, in overeenstemming met de RGPT-voorschriften.

In toepassing van de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft u het recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U kunt dit recht op verschillende manieren uitoefenen:

- Per e-mail naar theierealafolie@gmail.com

In geval van niet-naleving met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de CNIL, 3, Place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS Cedex 07.

Beveiliging :

De veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens worden gewaarborgd door het gebruik vantheieresalafolie.com netwerken beschermd door apparaten zoals firewalls, registratie onder een pseudoniem, encryptie en wachtwoord.

Tracers en cookies:

Er worden 2 soorten cookies geplaatst theieresalafolie.com - Interne cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de webwinkel.

Deze cookies laten de site optimaal functioneren. U kunt zich ertegen verzetten en ze verwijderen met behulp van uw browserinstellingen, maar uw gebruikerservaring kan verslechterd zijn.

- Wanneer de gebruiker op de website klikt theieresalafolie.com naar Twitter, Facebook, Linkedin of Google Plus, of zelfs in zijn mobiele applicatie, en als het cookies heeft geaccepteerd in deze browsercontext, kunnen Twitter, Facebook, Linkedin of Google Plus op hun beurt cookies op uw apparaten plaatsen.

Door verder te navigeren op de website of op de mobiele applicatie van theieresalafolie.com dit type cookies kan op uw terminals worden geplaatst, tenzij u daar niet mee instemt.

- Dlaatste soort Cookies: NWij eten ze! :)