Théière à la folie zobowiązuje się do zbierania i przetwarzania Twoichdane pochodzące z naszej strony theieresalafolie.com, być zgodne z ogólnymi przepisami o ochronie danych (RODO) oraz ustawą o ochronie danych. theieresalafolie.com nie ujawnia żadnych danych osobowych Użytkownika tej strony. Nie publikuje, nie wymienia, nie przekazuje, nie ceduje ani nie sprzedaje osobom trzecim na jakimkolwiek nośniku. Tylko w przypadku wykupu theieresalafolie.com z jego prawami mógłby spowodować przekazanie tych informacji potencjalnemu nabywcy, którym byłby podlegają z kolei takim samym zobowiązaniom do zachowania poufności, zgodnie z przepisami RGPT. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r. masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, modyfikowania oraz usuwania. Możesz skorzystać z tego prawa na kilka sposobów: Pocztą elektroniczną na adres theierealafolie@gmail.com EW przypadku niezgodności związanej z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego CNIL, 3, Place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS Cedex 07.
Bezpieczeństwo :
Zabezpieczeniem bezpieczeństwa i poufności Danych Osobowych jest stosowanie theieresalafolie.com sieci zabezpieczone takimi urządzeniami jak firewalle, rejestracja pod pseudonimami i hasłami.
Śledzenie i pliki cookie:
Stosowane są 2 rodzaje plików cookies theieresalafolie.com 
- Cookies wewnętrzne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego. 
Te pliki cookie umożliwiają optymalne działanie witryny. Możesz sprzeciwić się im i usunąć je za pomocą ustawień przeglądarki, jednak może to pogorszyć komfort użytkowania. Gdy użytkownik kliknie ze strony internetowej theieresalafolie.com na Twitterze, Facebooku, Linkedin lub Google Plus, a nawet w swojej aplikacji mobilnej i jeśli zaakceptował pliki cookie w tym kontekście przeglądania, Twitter, Facebook, Linkedin lub Google Plus może z kolei umieszczać pliki cookie na twoich urządzeniach. Kontynuując nawigację na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej theieresalafolie.com tego typu Cookies mogą być umieszczane na Twoich urządzeniach końcowych, chyba że wyrazisz na to zgodę.