Warunki korzystania

Skorzystaj z serwisu theieresalafolie.com oznacza pełną i całkowitą akceptację ogólnych warunków użytkowania. Warunki, które czasem mogą ulec zmianie lub uzupełnieniu w zależności od potrzeb. Użytkownicy witryny theieresalafolie.com są zatem proszeni o regularne konsultowanie się z nimi.

Dostępny dla Użytkowników w każdym czasie Serwis theieresalafolie.com może jednak zostać przerwana z powodu prac konserwacyjnych, o czym może zadecydować Théières à la folie.

Regularnie aktualizowana strona internetowa theieresalafolie.com może mieć prawo do modyfikowania całości lub części swoich usług, a nawet do ich przerwania lub usunięcia.

W ten sam sposób zachęca się użytkownika do regularnego sprawdzania informacji prawnych, które mogą ulec zmianie.

Théières a la folie zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży osobom, z którymi prowadziliśmy już spór.